top of page

China Belt and Road Initiative Journal: Research Analysis and Perspectives

ISSN 2515-9402

EISSN 2515-9410

Editorial Board

Director of Editorial Board: Cai Fang

Deputy Director of Editorial Board:Li Peilin, Wang Yiming, Zhao Baige, Liu Wei, Xu Ningsheng, Xie Chuntao

Chief Editor: Zhao Jianying

Executive Editor: Wang Yin

Editorial Board: (According to the first letter of surname)

Chen Su, Fang Ning, Gao Peiyong, He Dexu, Hu Bin, Huang Ping, Huang Qunhui, Jing Linbo, Jiang Hui, Li Ping, Liu Yuanchun, Ma Yuan, Pan Jiahua, Sun Haiquan, Sun Zhuangzhi, Tang Xujun, Wang Jisi, Wang Lei, Wang Linggui, Wang Yanzhong, Wei Houkai, Wu Baiyi, Wu Xiaohua, Xing Guangcheng, Yan Xuetong, Yang Bojiang, Yang Guangbin, Yao Yang, Zhang Chewei, Zhang Jun, Zhang Shuhua, Zhang Yi, Zhang Yuyan, Zhang Yunling, Zhao Jianying

 

Editorial Department

Director of the editorial department: Yu Miao, Xia Xia

Member of the editorial department: (According to the first letter of surname)

Fan Chenxing, Guo Xiao, Ma Ming, Sun Yanwen, Wang Heng

 

Cai Fang, professor and vice president of CASS; chairman of the National Global Strategic Think-Tank.

Chen Su, professor and director of the Institute of Law, CASS.

Fang Ning, professor and director of the Institute of Political Science, CASS.

Gao Peiyong, professor and director of the Institute of Economics, CASS.

He Dexu, professor and director of the Institute of Finance and Economics Strategy, CASS.

Hu Bin, professor of the Institute of Finance, CASS.

Huang Ping, professor and director of the Institute of European Studies, CASS.

Huang Qunhui, professor and director of the Institute of Industrial Economics, CASS.

Jing Linbo, professor and vice director Institute of financial and economic strategy, CASS.

Jiang Hui, professor and vice director of the Institute of Information and Intelligence, CASS.

Li Ping, professor and subject leader of the Discipline of Technical Economics, CASS.

Liu Wei, president of the Renmin University of China.

Liu Yuanchun, professor and vice president of Renmin University of China.

Ma Yuan, director of the Bureau of Scientific Research Management, CASS.

Pan Jiahua, professor and director of the Institute for Urban and Environmental Studies, CASS.

Sun Haiquan, professor of the Institute of Philosophy, CASS.

Sun Zhuangzhi, professor and Secretary of the Party Committee of Institute of Sociology, CASS.

Tang Xujun, professor and director of the Institute of Journalism and Communication, CASS.

Wang Jisi, professor and deputy director of the Institute of American Studies, CASS.

Wang Lei, director of the International Cooperation Bureau, CASS.

Wang Linggui, the vice director and secretary of the party committee of the National Institute of International Strategy, CASS; professor, general secretary and Executive vice president of the National Global Strategic Think Tank, CASS.

Wang Yanzhong, professor and the vice director of Institute of Sociology of China, CASS.

Wei Houkai, professor and director of the Institute of Rural Development, CASS.

Wu Baiyi, professor and director of the Institute of Latin American Studies, CASS.

Wu Xiaohua, director of the Academy of Macroeconomic Research of China.

Xie Chuntao, professor and vice president of Chinese Academy of Governance.

Xing Guangcheng, professor and the vice director of China Frontier Historical and Geographical Research Center, CASS.

Xu Ningsheng, academician of CAS.

Yan Xuetong, professor and director of the Institute of contemporary international relations, Tsinghua University.

Yang Bojiang, professor of the Institute of Japanese Studies, CASS.

Yang Guangbin, professor of the Department of International Relations, Renmin University of China.

Yao Yang, professor and director of the National School of Development, Peking University.

Zhang Chewei, professor and director of the Institute of Population and Labor Economics, CASS

Zhang Jun, professor and president of the Institute of Economics, Fudan University.

Zhang Shuhua, professor and director of the Institute of Information and Intelligence, CASS.

Zhang Yi, professor and director of the Institute for social development strategy, CASS.

Zhang Yuyan, professor and director of the Institute of World Economics and Politics, CASS.

Zhang Yunling, professor and director of the Division of International Studies, CASS.

Zhao Baige, the president of the Expert Committee of the RDI Think-Tank Project, CASS.

Zhao Jianying, president of China Social Sciences Press.

bottom of page